Ужички центар за права детета започиње  реализацију пројекта „Учимо и живимо демократију и људска права у школама“ уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду. Пројектни тим и Техничка школа у Пожеги ће у периоду новембар 2021 – мај 2022. године спровести дводневну акредитовану обуку „Права детета у образовању“ за десет наставника наше школе, процену стања остварености дечијих права, развити акциони план на основу идентификованих недостатака, а  потом ће тај план реализовати са низом активности за промоцију, имплементацију и унапређење права детета у образовном систему.

Активности ће бити усмерене на стварање позитивне атмосфере за једнак третман све деце, на боље остваривање права на заштиту од насиља и дискриминације. Имплементацију акционог плана реализоваће наставници уз активно учешће деце и младих. 

КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ НА ТЕМУ ТОЛЕРАНЦИЈЕ, ДЕЧИЈИХ И ЉУДСКИХ ПРАВА, ИНКЛУЗИЈЕ, ДЕМОКТАРИЈЕ И БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

У оквиру пројекта "Учимо и живимо демократију и људска права у школама" који се у Техничкој школи Пожега реализује у сарадњи са Ужичким центром за права детета и Америчком абасадом у Србији у току марта месеца смо расписали конкурс за ученике на тему толеранције, дечијих и људских права, инклузије, демократије и борбе против насиља и дискриминације. Ученици су своје ставове на ове теме изражавали кроз филм, стрип, есеје, фотографије а на Вршњачком тиму за борбу против насиља и Ученичком парламенту смо изабрали три најбоља рада. Остале пристигле радове смо приказали кроз постере. Честитамо свим ученицима који су учествовали а посебно ученицима који су награђени.

I НАГРАДА - ОДЕЉЕЊЕ IV/2

II НАГРАДА - НЕНА КОВАЧЕВИЋ

II НАГРАДА - АНЂЕЛА МИТРАШИНОВИЋ

РАДОВИ УЧЕНИКА

РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „УЧИМО И ЖИВИМО ДЕМОКРАТИЈУ И ЉУДСКА ПРАВА У ШКОЛАМА“