IV СТЕПЕН

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ - CNC МАШИНА

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

III СТЕПЕН

БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ