ПРОФЕСОРИ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗВАЊЕ
Нада Миловановић Проф. срп. јез. и књижевности
Јована Драшкић  Проф. срп. јез. и књижевности
Ана Драгићевић Проф. срп. јез. и књижевности
Славица Танасковић Проф. енглеског језика
Јелена Марић Проф. енглеског језика
Драгана Миливојевић Проф. енглеског језика
Милица Марјановић Проф. француског језика
Радмила Војск Проф. француског језика
Зора Матић  Проф. социологије
мр Александра Гордић Проф. ликовне културе
Снежана Чикарић Вероучитељ
Ивана Благојевић Проф. шпанског језика
Јелена Ерић Проф. италијанског језика
Весна Стефановић Дипл. географ
Милена Вучићевић Дипл. хемичар
Татјана Крстић Страиновић Дипл. хемичар
Јелица Миросавић Дипл. биолог
Даница Тошић Дипл. физичар
Александра Јовановић Дипл. правник
Петар Тановић Проф. физичке културе
Србољуб Стефановић Проф. физичке културе
Ана Милчановић Проф. физичке културе
Нада Васиљевић Дипл. историчар
Горан Софијанић Проф. математике
Драгана Продановић Дипл. мастер математичар
Слађана Вучковић Проф. информатике
Драгана Радивојевић Ђунисијевић Проф. информатике
   

ПРОФЕСОРИ МАШИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                             ЗВАЊЕ    
Драган Ковачевић Дипл. инж. машинства
Раде Јовичић Дипл. маш. инж - специјалиста
Владан Веснић Дипл. инж. машинства
Душица Спасојевић Дипл. инж. машинства
Тони Смиљанић Дипл. инж. машинства
Јелена Јовановић Дипл. инж. машинства - мастер
Зора Петровић Дипл. инж. машинства - мастер
Снежана Буквић Дипл. инж. машинства
Срђан Кабаница Дипл. инж. машинства - мастер
Емир Авдић Дипл.инж. електротехнике
Милан Поповић Дипл.инж. електротехнике
Драгана Миросавић Мастер машинства
Драган Протић Маш.инжењер спец.
Драган Вујовић Маш.инжењер спец.
Милан Трифуновић Технолог-орг. спец.
Гордана Пејић  Дипл. инж. машинства
Мирјана Паповић Дипл. инж. машинства
Зоран Петровић Дипл. инж. машинства
   

ПРОФЕСОРИ ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                    ЗВАЊЕ 
Даница Дрндаревић Дипл. економиста
Снежана Полић Дипл. економиста
Ана Ивановић Дипл. економиста - мастер
Марија Зириковић Дипл. економиста - мастер
Сандра Јовићевић Дипл. економиста
Марија Полић Дипл. економиста
Драгана Ивановић  Дипл. економиста - мастер
Јелена Чолић Дипл. економиста
Ана Маркићевић Дипл. економиста - мастер
Мира Стојанић Дипл. економиста
   

ПОМОЋНИК У НАСТАВИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗВАЊЕ 
Горан Драгутиновић Помоћни наставник
   

ОРГАНИЗАТОРИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗВАЊЕ 
Љиљана Танасић Лучић Дипл. инжењер машинства