ТРОШКОВИ ВАНРЕДНОГ  ШКОЛОВАЊА

Врста уплате

Динара

Упис године

4.000,00

Обнова године

1.500,00

Испит са писменим задатком

1.000,00

Испит без писменог  задатка

1.000,00

Испит са вежбама

1.200,00

Испит практичне наставе

1.200,00

Завршни испит

2.500,00

Матурски испит

3.000,00

 

 

Уз пријаву се прилаже уплатница.

Текући рачун школе на који уплаћујете новац за полагање ванредних испита (пошта или банка)   840-31302845-09

Позив на број: 97 6001995040174231700

Сврха уплате: Полагање ванредних испита

Ако ванредни ученик уписује или обнавља годину као сврху уплате наводи:  

Уписнина за ванредно школовање за_______ разред

или доквалификацију  односно  преквалификацију.