ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Статус  ЈПОА ОО за програме неформалног образовања (обуке) и поступак признавања претходнох учења (ППУ)

Програм образовања одраслих

Број Решења

Назив исправе која се издаје  након савладане обуке

– ниво квалификације[1]

Датум престанка статуса ЈПОА

Цена обуке или пуступка ППУ у дин.

Обука за оператера на ЦНЦ машинама

611-00-00399/2022-03 од 14.09.2022.

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција

- 2. ниво квалификација

14.09.2027.

82.250,00

Обука за електрозаваривача REL, MAG и TIG поступком

611-00-00448/2022-03 од 14.09.2022.

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција 

- 2. ниво квалификација

14.09.2027.

82.250,00

Обука за бравара заваривача

611-00-00578/2022-03 од 24.11.2022.

Сертификат за остварени стандард квалификације уцелини 

- 3. ниво квалификација

24.11.2027.

506.000,00

Гасно заваривање и сечење материјала

611-00-00578/2022-03 од 24.11.2022.

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција

- 2. ниво квалификација

24.11.2027.

82.250,00

Обука за пословног секретара

611-00-00521/2022-03 од 13.02.2023.

Сертификат за остварени стандард квалификације у целини

 - 5. ниво квалификација

13.02.2028.

190.750,00

Обука за вођење пословних књига

611-00-00533/2022-03 од 13.02.2023.

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција

- 2. ниво квалификација

13.02.2028.

54.000,00

Браварзаваривач

 ППУ

611-00-00372/2023-03 од 24.05.2023.

Сертификат за остварени стандард квалификације у целини

- 3. ниво квалификација

24.11.2027.

40.000,00

Пословни секретар

ППУ

611/00-01411/2023-03 од 19.10.2023

Сертификат за остварени стандард квалификације у целини

- 5. ниво квалификација

13.02.2028. 

54.000,00

Обука за оператера машинске обраде резањем

У току је процедура за добијање статуса ЈПОА и за обуку и за ППУ

-          3. ниво квалификација

Обука   351.000,00

ППУ     54.000,00

[1] Раније - степен стручне спреме

  • Поседујемо велики број кабинета за теоријску и практичну наставу
  • Изузетан наставни кадар
  • Квалитет обука
  • Метода индивидуалног приступа сваком полазнику
  • Рад у малим групама
  • Искуство у досадашњим обукама
  • Спој традиције и савремених тенденција
  • Обуке које радимо по захтеву социјалних партнера
  • Систем признавања квалификација омогућава стицање нивоа образовања важећих и у формалном систему
  • Изузетно повољне цене (са могућношћу плаћања у више рата)