Стручне школе у Пожеги имају дугу традицију. Још далеке 1902. године, у Пожеги је основана Женска раденичка школа.  Овај први завод за „васпитање младежи“ радио је све до првог светског рата. У току Аустријанци су уништили инвентар школе, а загрда је руинирана и оштећена.

Одмах након завршетка рата, Министраство трговине и индустрије одобрава финансијску помоћ и школа почиње да ради 15.08.1919. године. 1923. Женска занатска школа постаје самосталном школом.

 

 

Удружење трговаца заједно са Мешовитим занатским еснафом 1923. решава  да отвори занатско –трговачку школу. Уписан је 81 ученик што показује да је у варошици било развијено занатство и трговина.

 

 

 

Септембра месеца 1936. Школа улази у састав Грађанске школе и ради све до другог светског рата. Одмах након другог светског рата Женска занатска школа обнавља свој рад а формира се и мушка школа ученика у привреди.

Решењем  Среског народног одбора од 02.02.1948. године ове две школе су спојене у Школу ученика у привреди (чувени ШУП).

29.01.1963. године добија назив Мешовита школа ученика у привреди са самосталним финансирањем и као таква уписује се у судски регистар, а 12. Марта 1969. године  добија назив Школа за квалификоване раднике „Ратомир Станић“ Пожега.

1978. године ова школа и пожешка гимназија улазе у састав Образовног центра у Пожеги.

Августа1990. године из Образовног центра издваја се Гимназија а Образовни центар 1991. године мења име у Средња машинска школа Пожега која 1993. Ради као Машинска школа Пожега.

Одлуком Владе о мрежи школа у Републици Србији  школа коначно добија назив Техничка школа Пожега који и данас носи.

Данас Техничка школа образује ученике у неколико подручија рада: Машинство и обрада метала,  Трговине, туризма, угоститељства, Економије, правоа, администрације као  и програма Металургије за образ. профил: ливац-калупар.

Школа данас броји 460ученика, сврстана у 20 одељења, од тога 11 одељења у подручију рада Машинство и обрада метала и металургија и 9 одељења у подручију рада Економија трговина и туризам.

Техничка школа у последњој деценији рада израста у лидера образовања стручних профила. У сарадњи са локалним привредницима, Локалном самоуправом, Министраством просвете, и немачком владином организацијом ГИЗ знатно напредује  како кадровски тако и институционално због чега бива награђена највећим могућим признањима у Републици Србији. Светаосвска награда, Повеља Капетан Миша Анастасијевић, општинска награда "Похвала 7 април" и друга признања од локалних партнера је доказ да смо на правом путу. Томе је највише допринела заинтересованост локалних предузећа, партнера школе, на првом месту предузећа „INMOLD plast“ које стипендира ученике и запошљава у своје погоне. Захваљујући њима школа проширују своје капацитете и знања и ствара се Центар савремених технологија као део школе и предузећа „INMOLD plast“ Пожега!