Упутство за израду матурског рада

Упутство за израду матурског рада 

Шаблон за израду матурског рада можете преузети овде

Форма и садржај електронске верзије матурског рада 


Упутсво за израду завршног рада

Упутство за израду графичког рада

Упутство за израду графичког рада

Шаблон за израду графичког рада можете преузети овде


Екстерно вредновање


Правилник за ванредне ученике

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 


Eвалуациони лист

ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 


Стандарди за технологију обраде