ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022.


ЈН 2022 -Огрев

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА


 

ЈН 2022 - Екскурзија

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКАЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021.

ЈН 2021 -Огрев

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКАЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

ЈН 2020 -Уређаји за адитивну производњу

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈН 2020 -Рачунарска опрема

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Набавка огрева 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Јавна набавка за екскурзију

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Набавка рачунара и рачунарске опреме

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Oпрема за образовање 2017.

Јавна набавка електричне енергија 2017.

Јавна набавка -огрев 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - OГРЕВ 2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТAЦИЈА - ОГРЕВ 2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ОГРЕВ 2017.

OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - УГАЉ 2017.  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЛОЖ УЉЕ 2017.


Опрема за образовање 2016.

Јавна набавка електричне енергије 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка огрев 2016.

Опрема за образовање

Јавна набавка електричне енергије 2015.

Јавна набавка радова

Јавна набавка огрев 2015

Јавна набавка добара-снадбевање елекричном еленргијом