ОДРЖАНЕ ПРВЕ РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „УЧИМО И ЖИВИМО ДЕМОКРАТИЈУ И ЉУДСКА ПРАВА У ШКОЛАМА“

У оквиру пројекта „Учимо и живимо демократију и људска права у школама“ почели смо са реализацијом  радионица са ученицима у циљу промоције људских права, права на заштиту од насиља, дискриминације, партиципацију. До сада су реализоване радионице за одељење II5, IV2 и представнике Вршњачког тима за заштиту од насиља и Ученичког парламента.

Материјал за радионице и освежење за ученике финансира Ужички центар за права детета уз  подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду.

РАДИОНИЦА ЗА ЧЛАНОВЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА „СВИ ИМАМО ИСТЕ ПОТРЕБЕ“

Чланови Ученичког парламента учествовали су у радионици „Сви имамо исте потребе“. Циљ ове активности био је да се код деце подигне свест о различитостима и да утичемо на развијање окружења које је сензитивисано за проблеме деце са развојним сметњама.

https://drive.google.com/file/d/1o0tZOvUIYhb06cBdqos6EaK4xWbpmsus/view?usp=sharing

ДЕБАТА ЗА НАСТАВНИКЕ НА ТЕМУ „ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ“

На Тиму одељењских старешина одржана је дебата на тему дискриминације у образовању. Водич за дебату био је правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања. Посебан акценат био је на забрани позивања на одговорност, говору мржње и дискриминацији у остваривању стандарда и исхода образовања и васпитања. Колеге су радо поделиле своја искуства на ову тему, не устручавајући се да помену и сутуације у којима су и сами поступили, према њихивој оцени, недовољно добро. Закључак је да је важно да се континуирано едукујемо како бисмо предупредили грешке, освестили их и исправили.

ДЕБАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ПАРЛАМЕНТА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ПОЖЕГИ

Ученички парламент организовао је и дебату на тему „Колико познајем своја права?“ у којој су, осим ученика наше школе, учествовали чланови Ученичког парламента Гимназије „Свети Сава“. Полазна основа за дискусију били су резултати истраживања које смо спровели у средњим школама у нашој општини, а које је показало да деца недовољно знају своја права. Учесници дебате нису очекивали овакве резултате истраживања, сматрајући да су деца информисана о својим правима.  Значајан закључак дебате је да су ученици свесни утицаја ове теме на квалитет њиховог живота и да су заинтересовани да продубе своја знања. Из задовољства учешћем у овој заједничкој активности проистекао је и договор чланова парламента о даљој сарадњи и организовању заједничких састанака и акција.

https://docs.google.com/document/d/1WlE1UQ5mCowJhkcIS2KrJGYyLwLYqvHo/edit?usp=sharing&ouid=118064021789464823283&rtpof=true&sd=true

УГЛЕДНИ ЧАС „ПОЛОЖАЈ ДЕЦЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ“

У циљу развијања свести о томе како се положај деце у друштву мењао кроз историју и како се дечија права са развојем цивилизације све више поштују, наставница историје Нада Васиљевић, одржала је угледни час под називом „Положај деце кроз историју“. Осим обнављања и упознавања са историјским чињеницама на ову тему, наставница је представила и конкретне примере тешког положаја деце у прошлости на које нису остали равнодушни ни ученици ни наставници који су присуствовали овом часу. Ученици су у завршном делу часа имали задатак да напишу на папиру једну реч која означава шта је најважније што човек има у свом животу. Већина ученика, под утиском приче о деци која „нису имала своја права“, односно чија права нису поштована, написали су реч „СЛОБОДА“.

ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА УЧЕНИКЕ

Завршна активност у оквиру пројекта биле су доделе награда ученицима који су учествовали на конкурсу за ученике на тему толеранције, дечијих и људских права, инклузије, демократије и борбе против насиља и дискриминације. Ученици су своје ставове на ове теме изражавали кроз филм, стрип, есеје, фотографије а на Вршњачком тиму за борбу против насиља и Ученичком парламенту смо изабрали три најбоља рада.