ОБУКЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У РЦ ЗА КОО 

Верификовани  програми неформалног образовања - ЈПОА ОО

Р.бр.

Назив обуке (ЈПОА ОО)

Бр. решења

Датум

   1.

Обука за електрозаваривача REL, MAG и TIG поступком

611-00-00448//2022-03

14.9.2022.

   2.

Обука за вођење пословних књига 

у поступку добијања

-

   3.

Обука за оператера на CNC машинама

611-00-00399//2022-03

14.9.2022.

   4.

Бравар - заваривач

у поступку добијања

-

   5.

Пословни секретар

у поступку добијања

-

   6.

Обука за Гасно резање материјала

611-00-00485/2018- 03

10.8.2018.

 

 

 

 

ПРЕДНОСТИ ОБУКА У РЦ ЗА КОО

  • Поседујемо велики број кабинета за теоријску и практичну наставу
  • Изузетан наставни кадар
  • Квалитет обука
  • Метода индивидуалног приступа сваком полазнику
  • Рад у малим групама
  • Искуство у досадашњим обукама
  • Спој традиције и савремених тенденција
  • Обуке које радимо по захтеву социјалних партнера
  • Систем признавања квалификација омогућава стицање нивоа образовања важећих и у формалном систему
  • Изузетно повољне цене (са могућношћу плаћања у више рата)