Техничка школа Пожега
После подне
Школска година: 2019/2020.

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Важи од: 30. септембар 2019.


РбПрезиме и имеПонедељаkУторакСредаЧетвртакПетак
12345671234567123456712345671234567
1.Драшкић Јована
III-2
I-4
I-5
I-2
III-2
III-5
III-6
III-5
I-4
I-2
I-5
III-6
2.Миловановић Нада
IV-2
II-5
IV-3
IV-1
II-2
IV-3
II-1
II-2
II-5
IV-1
IV-2
II-1
3.Драгићевић Ана
II-6
III-4
II-3
III-1
III-4
I-1
II-6
I-1
III-3
II-3
I-3
III-3
I-3
III-1
4.Филиповић Бисерка
II-4
II-4
5.Миливојевић Драгана
IV-3
IV-2
III-6
II-3
I-2
IV-2
II-3
III-1
I-2
III-3
I-1
IV-3
II-1
III-3
I-1
III-6
II-1
III-1
6.Ђурић Анка
I-5
IV-1
I-4
I-5
III-4
I-4
III-5
III-5
IV-1
III-5
III-4
7.Танасковић Славица
III-2
I-3
II-6
II-4
II-4
II-6
III-2
I-3
8.Марић Јелена
II-2
II-5
II-2
II-5
9.Марић Зорица
IV-3
II-6
II-6
IV-3
I-5
I-4
I-4
I-5
10.Јелена Ерић
III-6
III-6
11.Варничић Јована
II-6
II-6
II-5
II-5
12.Јовићевић Љиљана
I-5
I-4
I-4
I-5
13.Васиљевић Нада
II-6
II-2
II-6
IV-3
I-4
IV-3
I-3
I-1
II-2
I-1
I-5
I-3
I-4
I-5
14.Стефановић Весна
I-3
II-1
IV-3
III-6
I-5
II-6
I-4
I-4
II-2
II-1
III-6
II-6
IV-3
II-2
15.Ана Милчановић
II-1
II-6
II-2
IV-3
II-4
II-3
II-6
II-3
II-4
II-1
II-2
IV-3
16.Стефановић Србо
IV-2
I-2
III-1
III-2
I-3
I-5
IV-2
IV-1
III-6
IV-1
I-5
I-1
III-2
I-2
I-4
III-1
I-1
III-6
I-3
I-4
17.Петар Тановић
II-5
III-5
III-4
III-3
III-3
III-4
III-5
II-5
18.Богићевић Верица
III-1
II-2
III-1
III-1
II-6
IV-2
II-2
IV-2
II-1
II-6
I-1
II-1
III-2
III-1
III-2
I-1
IV-2
19.Ниновић Драгана
I-5
I-2
IV-3
III-6
I-4
II-5
IV-1
IV-3
II-3
IV-1
II-4
II-3
II-5
IV-1
III-5
II-4
III-6
I-2
I-4
III-5
I-5
20.Крстић Страин. Тања
I-3
I-3
21.Вучићевић Милена
III-5
I-1
I-5
II-5
I-2
I-2
II-5
I-1
III-5
I-5
22.Миросавић Јелица
II-5
II-3
I-2
II-1
II-5
I-5
II-1
II-4
I-2
I-5
23.Тошић Даница
I-5
I-2
I-1
I-4
II-4
II-3
I-4
II-4
II-3
I-2
I-5
I-1
24.*********
25.Врањевац Наташа
IV-1
26.Вукајлковић Марија
III-5
IV-3
IV-3
IV-3
II-5
IV-3
I-4
II-6
II-6
I-4
II-6
II-5
I-4
27.Дрндаревић Даница
I-4
II-5
IV-3
II-5
IV-3
III-5
II-5
I-4
III-5
II-5
III-5
I-4
IV-3
28.Шојић Милка
III-6
I-5
II-6
I-5
III-6
III-5
I-5
II-5
I-5
III-5
II-6
II-5
29.Полић Снежана
I-4
I-4
II-5
III-6
III-6
II-5
IV-3
III-6
II-5
III-6
I-4
I-4
IV-3
30.Јовићевић Сандра
III-5
III-5
III-5
IV-3
III-5
II-6
II-6
II-6
31.Полић Марија
III-6
I-5
III-6
I-5
III-6
III-6
I-5
III-6
III-6
I-5
32.Ковачевић Драган
III-2
II-3
II-2
II-1
II-4
II-2
II-4
IV-2
II-2
II-1
III-3
II-4
III-2
III-3
III-2
IV-2
33.Веснић Владан
IV-1
IV-1
III-1
III-1
III-1
III-1
III-1
III-1
IV-1
34.Спасојевић Душица
III-2
IV-2
IV-2
II-2
35.Стевић Бранимир
I-1
I-1
I-1
III-1
III-1
III-1
I-2
II-2
II-2
36.Смиљанић Тони
III-2
IV-2
IV-2
II-1
II-1
I-2
I-2
37.Буквић Снежана
III-1
IV-1
III-1
III-1
III-1
III-1
III-1
IV-1
II-1
38.Василијевић Анђелка
II-3
I-3
III-2
III-4
I-1
II-3
I-3
III-3
II-4
I-3
II-4
I-1
III-3
III-4
III-2
39.Петровић Зора
IV-2
III-4
II-1
II-1
II-1
II-1
I-2
II-2
I-3
III-4
IV-2
40.Љиља Лучић Танасић
I-2
III-2
II-2
IV-2
I-2
IV-2
II-1
41.Невена Петровић
II-2
III-2
III-4
III-3
III-3
III-1
III-2
III-2
III-2
III-4
III-3
III-3
III-2
42.Јотић Зоран
III-2
III-2
43.Авдић Емир
II-1
II-1
II-1
II-1
I-1
III-1
III-1
III-1
III-1
II-1
III-1
II-1
I-1
III-1
I-1
44.Поповић Милан
III-1
III-1
II-2
III-1
III-1
III-1
III-1
IV-1
II-2
III-1
III-1
IV-1
IV-1
45.Милићевић Раде
IV-2
IV-2
46.Ристановић Наташа
III-2
IV-3
III-4
IV-2
III-5
IV-3
III-5
47.Јовановић Александра
II-5
I-4
IV-1
IV-1
II-5
III-3
I-4
48.Стаматовић Снежана
III-5
III-6
III-5
III-6
49.Мершник Марио
IV-3
50.Гордић Александра
I-2
III-6
III-6
I-4
I-1
51.Стевановић Сретен
I-2
I-1
I-1
I-1
52.Вучковић Слађана
III-4
I-4
III-4
I-5
I-5
II-6
I-3
I-2
I-4
I-3
II-6
53.Чикарић Снежана
IV-1
I-3
II-5
II-6
I-2
IV-2
II-2
III-4
II-3
II-1
I-4
II-4
I-1
III-3
III-1
IV-3
III-2
III-6
I-5
III-5
54.Вујовић Драган
II-3
I-3
II-3
I-3
II-2
II-2
II-2
55.Трифуновић Милан
III-3
III-3
II-3
II-3
56.Протић Драган
I-1
I-1
I-1
I-1
I-3
III-4
III-4
57.Миросавић Драгана
II-4
I-3
I-2
I-2
II-4

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net