Научно-стручна конференција са међународним учешћем

у Техничкој школи у Пожеги

Ове године Техничка школа у Пожеги слави 115 година постојања и организованог занатског школства.

У оквиру прославе овог јубилеја, 15. и 16. маја 2017. године одржана је научно-стручна конференција са међународним учешћем „Примена нових идеја и технологија у школском инжењерском образовању“.

Учеснике конференције су поздравили г. Александар Пајић, помоћник министра за средње образовање и образовање одраслих, заменик председника општине Пожега, г. Дејан Петровић и директор Техничке школе – г. Славко Ђокић.

Првог дана конференције, рад се обављао пленарно и у секцијама. Презентована су 34 рада са новим идејама, различитим приступима настави уз широку примену информационо-комуникационих технологија. Аутори радова су били из Немачке, Р. Словеније, Р. Хрватске, Р. Црне Горе, Републике Српске и Р. Србије. На конференцији је учествовало више од 120 учесника из различитих институција везаних за образовање, социјалних партнера, НВО и гостију из региона.

У потпуности је остваренциљконференције: унапређивање образовно – васпитног рада у стручним школама, како у региону тако и шире. У склопу, перманентног усавршавања наставног кадра, ради стицања нових знања и компетенција, остварен је основни  циљ конференције да се  приближе савремене технологије свим актерима средњошколског образовања. Закључак је да, без модернизације наставних програма и имплементације нових техника и технологија у наставни процес, не можемо да пратимо потребе привреде.

На крају првог дана конференције одржан је и округли сто на тему Дуално образовање  у Србији .

Модератор округлог стола је био г. Радован Живковић, начелник одељења за средње стручно образовање и васпитање у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Уводна излагања су имали представници Техничких школа из Пожеге и Ужица као и фирма Инмолд пласт, која стипендира наше ученике и која је направила пионирске кораке у оваквом виду образовања ученика. Закључци овог округлог стола су: 

- Највећа предност дуалног образовања је што ученици по завршетку школе остају да раде у предузећу у коме су били на обуци (мање незапослених)

- Ученици се образују у складу са потребама привреде

- Сви актери образовања треба да схвате да сврха учења није диплома већ посао

- Дуално образовање уводити постепено, не журити (образовати само кадрове који су одрживи у будућности)

- Добро је што ће дуално образовање пратити законска регулатива јер тренутно има много недоумица

- У школе треба уводити пројектне активности које би утицале на развој предузетничких компетенција код ученика

- Ученици који упишу средњу школу по дуалном систему могу да продуже даље школовање (нису дискриминисани како су то мислили поједини учесници округлог стола) само имају услов да полажу општу матуру у наредних годину дана од завршетка средње школе

Другог дана конференције, 16.5.2017. год.  учесници конференције су присуствовали примерима добре праксе у раду са управљачким јединицама на ЦНЦ стругу под називом  „Виртуелна и стварна производња у ЦНЦ кабинету“. Изванредну презентацију су нам приредиле колеге Веснић Владан – Техничка школа Пожега, Јован Милетић – Политехника – школа за нове технологије Београд  и   Света Секулић – Машинска школа Панчево.

Конференцију су подржали: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Општина Пожега, школска управа Ужице и Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ).