Ужички центар за права детета започиње  реализацију пројекта „Учимо и живимо демократију и људска права у школама“ уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду. Пројектни тим и Техничка школа у Пожеги ће у периоду новембар 2021 – мај 2022. године спровести дводневну акредитовану обуку „Права детета у образовању“ за десет наставника наше школе, процену стања остварености дечијих права, развити акциони план на основу идентификованих недостатака, а  потом ће тај план реализовати са низом активности за промоцију, имплементацију и унапређење права детета у образовном систему.

Активности ће бити усмерене на стварање позитивне атмосфере за једнак третман све деце, на боље остваривање права на заштиту од насиља и дискриминације. Имплементацију акционог плана реализоваће наставници уз активно учешће деце и младих. 

 

    

ПРВА РАДИОНИЦА