Шаблон за израду завршног рада можете преузети овде

Упутсво за израду завршног рада