РАСПОРЕД ПРИЈАВЉИВАЊА И ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У ШК. 2021/2022.

Испитни рокови за ванредне ученике

Датум пријаве испита

Датум полагања испита

  • новембарски рок

 9. новембар 2021.

 од 16. до 30. новембра 2021.

  • јануарски рок

 24.  јануар 2022.

 од 26.  јануара 2022. до  11. фебруара 2022.

  • априлски рок

 31. март  2022.

 од  4. до 15. априла 2022.

  • јунски рок

 31. мај 2022.

 од  3. до 17. јуна 2022.

  • августовски рок

 18. август 2022.

 од  22.  августа до 02. септембра  2022.

Завршни и матурски испити

  • јануарски рок

од 26.  јануара 2022. до  11. фебруара 2022.

  • јунски рок

од  3. до 17. јуна 2022.

  • августовски рок

од  22.  августа до 02. септембра  2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

Испитни рок

Српски језик и књижевност

испитивач

стални члан

новембарски  2021.

Јована Драшкић

Нада Миловановић

јануарски  2022.

Нада Миловановић

Ана Драгићевић

априлски  2022.

Ана Драгићевић

Јована Драшкић

јунски  2022.

Јована Драшкић

Нада Миловановић

августовски  2022.

Нада Миловановић

Ана Драгићевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

Испитни рок

Енглески језик

испитивач

стални члан

новембарски  2021.

Драгана Миливојевић

Јелена  Марић

јануарски  2022.

Јелена  Марић

Анка Ђурић

априлски  2022.

Анка Ђурић

Славица Танасковић

јунски  2022.

Славица Танасковић

Драгана Миливојевић

августовски  2022.

Драгана Миливојевић

Јелена  Марић