ПРЕДМЕТИ  И ПРОФЕСОРИ КОЈИ ИСПИТУЈУ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Миловановић  Нада

Драгићевић  Ана

Драшкић  Јована

Филиповић  Бисерка

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Стефановић Србо

Милчановић Ана

Тановић Петар

 

МАТЕМАТИКА

Богићевић Верица

Драгана Ниновић

Софијанић Горан

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Tанасковић Славица

Марић Јелана

Ђурић Анка

Миливојевић Драгана

ЛОГИКА СА ЕТИКОМ

Филиповић Бисерка

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Марић Зорица

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Танасковић Душица

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

 Јовановић Ивана

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Љиљана Јовићевић

ИСТОРИЈА

Васиљевић Нада

ХЕМИЈА

Вучићевић Милена

ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

БИОЛОГИЈА

Миросавић  Јелица

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ФИЗИКА

Тошић Даница

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Стевановић  Сретен,

Вучковић Слађана

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Гордић Александра

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Данијела Василијевић

ФИЛОЗОФИЈА

Милићевић Раде

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

СОЦИОЛОГИЈА  СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

Јовановић Александра

СОЦИОЛОГИЈА

Матић Зора

ПСИХОЛОГИЈА

Арсић Сузана,

Снежана Стаматовић

ПСИХОЛОГИЈА ПОТРОШАЧА

ГЕОГРАФИЈА

Стефановић Весна

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

СТРУЧНИ  ПРЕДМЕТ

ИСПИТИВАЧ

  ТЕХНИЧАР

МЕХАТРОНИКЕ

 

Техничко цртање

Стевић Бранимир

Јотић Зоран

Физика

Даница  Тошић

Механика

 

Василијевић Анђелка

 

Основе електротехнике

Авдић Емир

Техничка механика са механизмима

Ковачевић Драган

Машински елементи

Василијевић Анђелка

Електроника

Авдић Емир

Програмирање

Смиљанић Тони

Електромашинска припрема

Авдић Емир

Хидрауличке и пнеуматске компоненте

Буквић Снежана

Танасић Лучић  Љиљана

Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања

Веснић Владан

Дигитална електроника  и микроконтролери

Авдић Емир

Системи управљања у мехатроници

Буквић Снежана

Електрични погон и опрема у мехатроници

Поповић Милан

Моделирање са анализом елемената и механизама

Веснић Владан

Стевић Бранимир

Програмабилни логички контролери

Поповић Милан

Мехатронски системи

Петровић Невена (Joвановић  Јелена)

Тестирање и дијагностика мехатронских система

Веснић Владан

Одржавање и монтажа мехатронских система

Буквић Снежана

Предузетништво

Петровић Невена (Joвановић  Јелена)

Изборни  предмет:

Електричне инсталације

III  р.

Милан   Поповић

Изб. пред. Математика

IV раз.

Верица Богићевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

СТРУЧНИ  ПРЕДМЕТ

ИСПИТИВАЧ

  ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) МАШИНА

 

Екологија и заштита животне средине

Миросавић Јелица

Техничко цртање

Петровић Зора

Петровић Невена (Joвановић  Јелена)

Машински материјали

Спасојевић Душица

Мерење и контрола квалитета

Танасић Лучић  Љиљана

Механика I

Петровић Зора

Смиљанић Тони

Механика II

Ковачевић Драган

Машински елементи

Петровић Невена (Joвановић  Јелена)

Танасић Лучић  Љиљана

Електротехника и електроника

Поповић Милан

Компјутерска графика

Јотић Зоран

Стевић Бранимир

Технологија машинске обраде

Ковачевић Драган

Технолошки поступци са контролом

Танасић Лучић  Љиљана

Хидраулика и пнеуматика

Буквић Снежана

Моделирање машинских елемената и конструкција

Стевић Бранимир

Спасојевић Душица

Технологија за компјутерски управљане машине

Ковачевић Драган

Програмирање за компјутерски управљане машине

Спасојевић Душица

Смиљанић Тони

Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

Василијевић Анђелка

Пројектовање технолошких система III година

Смиљанић Тони

Спасојевић Душица

Танасић Лучић Љиљана

Пројектовање технолошких система IV година

Петровић Зоран

Смиљанић Тони

Спасојевић Душица

 

Практична настава

Петровић Зоран

Вујовић Драган

Предузетништво

Петровић Невена (Joвановић  Јелена)

Изб. пред.  Историја

III  раз.

Нада Васиљевић

Изб. пред.

IV раз.

 

 

                     ИСПИТИВАЧИ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА У ПОДРУЧЈУ РАДА:

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

СТРУЧНИ  ПРЕДМЕТ

ИСПИТИВАЧ

  ТРГОВАЦ

 

Основи трговине

Даница Дрндаревић

Техника продаје и услуга купцима

Марија Вукајловић

Пословна комуникација

Сандра Јовићевић

Познавање робе

Милена Вучићевић

Практична настава

Сандра Јовићевић

Основи пословања у трговини

Даница Дрндаревић

Маркетинг у трговини

Сандра Јовићевић

Комерцијално познавање робе

Ана Ивановић

Набавка и физичка дистрибуција

Милка Шојић

Психологија потрошача

Сузана Арсић/Снежана Стаматовић

Предузетништво

Ана Ивановић и  Снежана Полић

Пословни енглески језик

проф. енглеског језика

Ликовна култура

Александра Гордић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

СТРУЧНИ  ПРЕДМЕТ

ИСПИТИВАЧ

  ТУРИСТИЧКО- ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

 

Страни језик

Проф. страног језика

Основи туризма и угоститељства

Марија Полић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Марија Полић -прва година

Марија Вукајловић-друга година

Сандра Јовићевић-трећа година

Милка Шојић-четврта

Економика и организација туристичких предузећа

Милка Шојић

Пословна кореспонденција

Марија Полић

Психологија у туризму

Сузана Арсић/Снежана Стаматовић

Туристичка географија

Весна Стефановић

Спољнотрговинско и девизно пословање

Даница Дрндаревић

Маркетинг у туризму и угоститељству

Снежана Полић

Историја уметности

Александра Гордић

Предузетништво

Ана Ивановић и Снежана Полић

Професионална  пракса

Ана Ивановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

СТРУЧНИ  ПРЕДМЕТ

ИСПИТИВАЧ

ТРГОВИНСКИ  ТЕХНИЧАР

 

Основи економике трговине

СнежанаПолић

Трговинско пословање

Сандра Јовићевић

Економика и организација трговинских предузећа

Милка Шојић

Пословна информатика

Сандра Јовићевић

Основи економије

Милка Шојић

Рачуноводство

Ана Ивановић

Познавање робе

Милена Вучићевић

Психологија

Сузана Арсић/Снежана Стаматовић

Национална економија

Сандра Јовићевић

Право

Александра Јовановић

Маркетинг

Сандра Јовићевић

Практична настава

Сандра Јовићевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

СТРУЧНИ  ПРЕДМЕТ

ИСПИТИВАЧ

  ТУРИСТИЧКО- ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

 

Страни језик

Проф. страног језика

Основи туризма и угоститељства

Марија Полић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Марија Полић -прва година

Марија Вукајловић-друга година

Сандра Јовићевић-трећа година

Милка Шојић-четврта

Економика и организација туристичких предузећа

Милка Шојић

Пословна кореспонденција

Марија Полић

Психологија у туризму

Сузана Арсић/Снежана Стаматовић

Туристичка географија

Весна Стефановић

Спољнотрговинско и девизно пословање

Даница Дрндаревић

Маркетинг у туризму и угоститељству

Снежана Полић

Историја уметности

Александра Гордић

Предузетништво

Ана Ивановић и Снежана Полић

Професионална  пракса

Ана Ивановић