АКО НЕМАТЕ ЗАВРШЕНУ СРЕДЊУ ШКОЛУ УПИШИТЕ СЕ НА ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ У ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ У   ПОЖЕГИ, ЗА БИЛО КОЈЕ ЗАНИМАЊЕ ИЗ ВЕРИФИКОВАНИХ ПОДРУЧЈА РАДА.

ДРУГО ЗАНИМАЊЕ МОЖЕТЕ СТЕЋИ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈОМ ИЛИ ДОКВАЛИФИКАЦИЈОМ.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПОЖЕГИ, ВРШИ УПИС КАНДИДАТА ЗА 5. НИВО КВАЛИФИКАЦИЈА ТЈ. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СЛЕДЕЋЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ:

  • БРАВАР – СПЕЦИЈАЛИСТА
  • ЗАВАРИВАЧ – СПЕЦИЈАЛИСТА
  • АУТОМЕХАНИЧАР – СПЕЦИЈАЛИСТА
  • ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ  – СПЕЦИЈАЛИСТА
  • ТУРИСТИЧКИ ОРГАНИЗАТОР
  • ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР