VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Техничка школа Пожега
Регионални центар за континуирано образовање одраслих
о р г а н и з у ј е

У току је пријављивање за обуке:
- заваривача
- оператера на ЦНЦ глодалици
- вођење пословних књига
- excel-а
                                     Све информације можете добити на тел:    

                                                 063/72 12 509        031/714 134

                                               Са обуке наших полазника: