Јавна набавка за екскурзију

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ