Набавка огрева 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА