Јавна набавка -огрев 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - OГРЕВ 2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТAЦИЈА - ОГРЕВ 2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ОГРЕВ 2017.

OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - УГАЉ 2017. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЛОЖ УЉЕ 2017.