VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

IV СТЕПЕН

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

 ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ - CNC МАШИНА

 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

 

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

 

III СТЕПЕН

БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ

 

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА