ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

IV СТЕПЕН

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

 ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ - CNC МАШИНА

 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

 

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

 

III СТЕПЕН

БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ

 

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ