ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

IV СТЕПЕН

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

 ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ - CNC МАШИНА

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

 ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

III СТЕПЕН

БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ