Будућа занимања

Професионална оријентација је научно - стручна делатност, која има за циљ да припреми људе за успешан избор будућег занимања.

Пред вама је важна животна одлука а то је избор занимања. Тешкоће у избору ствара компромис који треба направити између: способности; жеље (привржености неком послу); могућности и друштвених потреба (могућности запошљавања).

Избор занимања одређује оно чиме ће се човек бавити и што ће чинити важан садржај његовог будућег живота. Од тога зависи човеков будући материјални положаја, а и брзину његовог запошљавања.

Организоване су презентације факултета и виших школа у просторијама наше школе и њихови стручни сарадници представљају своје образовне профиле флајерима, видео приказом и усменим излагањем.

Раду посвећујемо много времена, 5 дана недељно, око 35 година живота... Зато твој избор занимања не сме бити резултат недовољно промишљеног или случајног опредељења. Одговоре на своја питања потражите од родитеља, разредног старешине, психолога и педагога јер ће ваш прави избор занимања умногоме одредити ток професионалног развоја.

Најважније је добро се информисати и онда донети одлуку.

Из којих извора и како се информисати:

• Родитељи, старија браћа и сестре, рођаци и дурги људи из твоје најближе околине;

• Наставници који могу пружити поуздане информације о неким занимањима и путевима образовања која воде до њих;

• Педагози и психолози уз саветодавни рад на ЧОС-овима;

• Тестирање код психолога школе (Тест професионалних опредељења) на основу кога ћете добити информације о вашим личним преференцијама

• Средства јавног информисања (штампа, радио, телевизија, специјализовани штампани материјал).

Најчешће грешке које се праве при избору занимања су:

• Уписаћу се у најближу школу, јер не волим путовање;

• Мој најбољи друг се определио за то занимање;

• Остварујем животни сан једног од мојих родитеља;

• Изабраћу занимање, које ја и моји вршњаци највише ценимо;

• Пошто сам постигао доста слаб школски успех, уписаћу се тамо где ме приме;

• Вуковац сам и све ми иде од руке, знам да ћу бити успешан шта год да упишем.