Петница

Истраживачка станица Петница (ИСП) је самостална и независна организација, која се бави развојем научне културе, научне писмености, образовања и културе. Активности ИСП су највећим делом усмерене на младе – на ученике и студенте, као и на обуку наставника у новим техникама, методама и садржајима у области науке и технологије. Програми ИСП обухватају широк спектар области и дисциплина у оквиру природних, друштвених и техничких наука.

Сваке године Истраживачка станица Петница организује велики број различитих програма у облику курсева, семинара, научних кампова, радионица и сл., најчешће у трајању од више дана. На овим програмима као предавачи гостују искусни научни радници и истраживачи из великог броја научних института и факултета са којима ИСП сарађује.

Главнина програма ИСП је намењена основној циљној групи – ученицима средњих школа, тј. младима у узрасту од 15 до 19 година. Њима се нуди могућност да се пријаве за читаву серију семинара и курсева током једне године који се одржавају у неколико термина током зиме, пролећа, лета и јесени. ИСП самостално врши избор ученика који ће се позвати да учествују на програмима.

Неколико пута током године ИСП организује и програме намењене ученицима основних школа – углавном завршних разреда.

ИСП је позната и по посебним курсевима намењеним наставницима основних и средњих школа. Основни циљ ових програма је упознавање наставника са савременим методама и садржајима у одговарајућим областима и школским предметима.

Све информације везане за активности петнице можете добити код школског психолога и педагога или на сајту www.petnica.rs .