Вредновање школе*

Извршена је упоредна анализа критеријума по EFQM моделу 2009. и 2013. године у Техничкој школи.