VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

        У уторак 28.2.2012.год. Техничку школу је посетио вођа пројекта GIZ канцеларије у Београду, г-дин Joаким Хагеман са својим сарадницима. Циљ састанка је био увид у рад школе на плану школовања ученика за потреба привреде као и набавка одговарајуће опреме. Направљена је посета фирми IMNOLD, која жели да стипендира ученике новог образовног профила - машински техничар за компјутерско управљање. Договорена је и за потребе школе набавка две CNC машине (струг и глодалица), а средства би уложила фирма INMOLD, локална самоуправа, GIZ и Техничка школа.

Ово је још један пример добре сарадње између школе и соц. партнера, од којих ће највећу корист имати сами ученици.